Fordampere

LPG transporteres og lagres i væskefase under trykk. I lagertanken vil det være både gass- og væskefase i likevekt, der gasstrykket er avhengig av omgivelsestemperaturen. Når man begynner å bruke av gassen, forstyrres likevekten og væskefasen begynner å koke. Vi sier at LPG fordamper.

Les mer

Gasstanker

Tolcon leverer LPG-tanker i alle størrelser - både tanker for nedgraving og overgrunnstanker. Vi lagerfører størrelser opp til 12,5m3 med standard tankarmatur, men kan levere alle typer tanker til installasjoner med varierende behov for tankløsninger.

Les mer

Rørsystemer

Enten gassen kommer fra naturgassterminaler eller LPG-tanker i store eller små installasjoner skal den distribueres helt frem til forbruksstedet – både i utvendige og innvendige rørsystemer. En av de store fordelene med energigasser er at så fremt vi distribuerer med riktige trykk og med rett dimensjon på rørene, så har vi ikke transmisjonstap på veien.

Les mer
  • Rørsystemer / Cats
    Les mer
  • Rørsystemer / Ipress
    Les mer

Gassalarmer

Gassalarmen har som oppgave å overvåke mulige gasslekkasjer, for så å sette i gang tiltak som avstegning av gassen, starte ventilasjonsvifte, gi signal til byggets styringssentral – eller bare gi signal med lyd og lys. Alt avhengig av kompleksiteten av installasjonen. Gassalarmer kan leveres både for LPG og naturgass, men sensorene må plasseres enten oppe eller nede på veggen i forhold til gassens egenskaper.

Les mer

Monteringsutstyr

Vi har over mange år dannet oss en erfaring sammen med installatørene i gassmarkedet, og har med bakgrunn i dette et komplett utvalg av monteringsutstyr – slik at alt til gassinstallasjonen kommer fra samme leverandør. I denne delen av sortimentet finnes utstyr som rørsystemer, ventiler, magnetventiler, filter og merkesystemer – det meste som trengs utover hovedkomponentene i gassinstallasjonen.

Les mer

Gassmåler

I alle prosesser hvor det brukes energi er det behov for å måle energiforbruket i forhold til de økonomiske forholdene – enten det er for fakturering eller for overvåkning av økonomi/ forbruk i industrisammenheng. De tre mest brukte målertypene er: Belgmåler, Rotasjonsmåler og Turbinmåler

Les mer

Regulatorer

En trykkregulator er en av de viktigste elementene i et gassanlegg. Den har som oppgave å redusere fra et trykk til et annet, og gi en konstant gasstilførsel. Regulatoren kontrollerer ikke bare trykk og kapasitet, men sørger også for flere sikkerhetsfunksjoner mellom høytrykksiden (forsyningstanker/ forsyningsnett) og lavtrykksiden (forbrukssiden).

Les mer