Belgmåler G4 elektronisk G4SOT
Belgmåler G4 mekanisk - RS/ 2,4
Belgmåler G10 mekanisk Itron ACD
Belgmåler G10 mekanisk Iron ACD
Belgmåler G25 mekanisk Itron ACD
Belgmåler G4 elektronisk G6SOT
Belgmåler G4 elektronisk - RSE GPRS
T-stykke til G2,5, G4 og G6
T-stykke til G2,5, G4 og G6
T-stykke til G2,5, G4 og G6
Pakning for G2,5, G4 og G6
Pakning for G10 og G16
Pakning for G25
Brakett for T-stykke 641212
gAVC 1200 board, omkoder/pulskort
Tilg. dok.
gAVC 1200 Intern strømforsyning
Tilg. dok.
gAVC 1200 HF-kort med feilkurvekorreksjon
Tilg. dok.
gAVC 1200 Inngangskort
Tilg. dok.
gAVC 1200 Analogt utgangskort
Tilg. dok.
gAVC 1200 Analogt inngangskort
Tilg. dok.
gAVC 1200 Kommunikasjonskort
Tilg. dok.
gAVC 1200 Konverteringstabellkort
Tilg. dok.
gAVC 1200 Internt Modemkort
Tilg. dok.
gAVC 1200 Internt Ethernet-kort (LAN)
Tilg. dok.
gAVC 1200 Zener-barriere
Tilg. dok.
gAVC 1200 Optisk lesehode
Tilg. dok.
gAVC 1200 Uniwire kommunikasjonskabel
Tilg. dok.
gAVC 1200 Trykktilkoblingssett
Tilg. dok.
gAVC 1200 NP MID + GSM/GPRS-løsning i koblingsboks
gAVC 1200 N PTZ MID-ATEX- Battery powered
gAVC 1200 MID 230 Volt AC solution - non ATEX
gAVC 1200 NP MID 5 / ATEX Volt DC solution
gAVC 1200 PTZ MID-ATEX Zone 0 Battery powered
gAVC 1200 Tilkobl. kort gassmåler Lfa, Lfb & HF
gAVC 1200 Ex-boks GSM i kobl. boks/skap
gAVC 1200 GSM/GPRS-løsning i kobl. boks/skap
gAVC 1200 PSTN-løsning i kobl.boks/skap
gAVC 1200 Ethernet-kort m DIN-rail for kobl.boks
gAVC 1200 Interface-modul for Uniwire/RS-232 kom.
gAVC 1200N/NP Lithium-batteripakke
gAVC 1200N/NP Lithium-batteripakke
gAVC 1200 Monteringsplate for gassmålere
gAVC 1200 PTZ Pulsisolator PR 5202B
gAVC 1200 PTZ Kontrollkabel skjermet
gAVC 1200 Kalibreringssertifikat
gAVC 1200 Kalibreringssertifikat
gAVC 1000 TCE gasskorr. m. temp.føler
gAVC 1000 Datalogger
gAVC 1000 TCE Kommunikasjonskort kablet
gAVC 1000 TCE Kommunikasjonskort M-BUS
Itron Delta Compact G40
Itron Delta Compact G10
Itron Delta Compact G25
Itron Delta Compact G40
Itron Delta Compact G40
Itron Delta 2050 G65
Itron Delta 2050 G65
Itron Delta Compact G25
Itron Delta Compact G25
Itron Delta 2080 G65
Itron Delta 2080 G100
Turbinmåler Q25
Turbinmåler Q40
Turbinmåler Q65
Turbinmåler Q400