Belgmålere
Se alle

 • Belgmåler G4 elektronisk G4SOT
  Tilg. dok.
 • Belgmåler G4 mekanisk - RS/ 2,4
  Tilg. dok.
 • Belgmåler G10 mekanisk Itron ACD
  Tilg. dok.
 • Belgmåler G10 mekanisk Iron ACD
  Tilg. dok.
 • Belgmåler G25 mekanisk Itron ACD
  Tilg. dok.
 • Belgmåler G4 elektronisk G6SOT
  Tilg. dok.
 • Belgmåler G4 elektronisk - RSE GPRS
  Tilg. dok.
 • T-stykke til G2,5, G4 og G6
  Tilg. dok.
 • T-stykke til G2,5, G4 og G6
  Tilg. dok.
 • T-stykke til G2,5, G4 og G6
  Tilg. dok.
 • Pakning for G2,5, G4 og G6
  Tilg. dok.
 • Pakning for G10 og G16
  Tilg. dok.
 • Pakning for G25
  Tilg. dok.
 • Brakett for T-stykke 641212
  Tilg. dok.
 • gAVC 1200 board, omkoder/pulskort
  Expand the product for details
 • gAVC 1200 Intern strømforsyning
  Expand the product for details
 • gAVC 1200 HF-kort med feilkurvekorreksjon
  Expand the product for details
 • gAVC 1200 Inngangskort
  Expand the product for details
 • gAVC 1200 Analogt utgangskort
  Expand the product for details
 • gAVC 1200 Analogt inngangskort
  Expand the product for details
 • gAVC 1200 Kommunikasjonskort
  Expand the product for details
 • gAVC 1200 Konverteringstabellkort
  Expand the product for details
 • gAVC 1200 Internt Modemkort
  Expand the product for details
 • gAVC 1200 Internt Ethernet-kort (LAN)
  Expand the product for details
 • gAVC 1200 Zener-barriere
  Expand the product for details
 • gAVC 1200 Optisk lesehode
  Expand the product for details
 • gAVC 1200 Uniwire kommunikasjonskabel
  Expand the product for details
 • gAVC 1200 Trykktilkoblingssett
  Expand the product for details
 • gAVC 1200 NP MID + GSM/GPRS-løsning i koblingsboks
  Tilg. dok.
 • gAVC 1200 N PTZ MID-ATEX- Battery powered
  Tilg. dok.
 • gAVC 1200 MID 230 Volt AC solution - non ATEX
  Tilg. dok.
 • gAVC 1200 NP MID 5 / ATEX Volt DC solution
  Tilg. dok.
 • gAVC 1200 PTZ MID-ATEX Zone 0 Battery powered
  Tilg. dok.
 • gAVC 1200 Tilkobl. kort gassmåler Lfa, Lfb & HF
  Tilg. dok.
 • gAVC 1200 Ex-boks GSM i kobl. boks/skap
  Tilg. dok.
 • gAVC 1200 GSM/GPRS-løsning i kobl. boks/skap
  Tilg. dok.
 • gAVC 1200 PSTN-løsning i kobl.boks/skap
  Tilg. dok.
 • gAVC 1200 Ethernet-kort m DIN-rail for kobl.boks
  Tilg. dok.
 • gAVC 1200 Interface-modul for Uniwire/RS-232 kom.
  Tilg. dok.
 • gAVC 1200N/NP Lithium-batteripakke
  Tilg. dok.
 • gAVC 1200N/NP Lithium-batteripakke
  Tilg. dok.
 • gAVC 1200 Monteringsplate for gassmålere
  Tilg. dok.
 • gAVC 1200 PTZ Pulsisolator PR 5202B
  Tilg. dok.
 • gAVC 1200 PTZ Kontrollkabel skjermet
  Tilg. dok.
 • gAVC 1200 Kalibreringssertifikat
  Tilg. dok.
 • gAVC 1200 Kalibreringssertifikat
  Tilg. dok.
 • gAVC 1000 TCE gasskorr. m. temp.føler
  Tilg. dok.
 • gAVC 1000 Datalogger
  Tilg. dok.
 • gAVC 1000 TCE Kommunikasjonskort kablet
  Tilg. dok.
 • gAVC 1000 TCE Kommunikasjonskort M-BUS
  Tilg. dok.

Deltamålere
Se alle

 • Itron Delta Compact G40
  Tilg. dok.
 • Itron Delta Compact G10
  Tilg. dok.
 • Itron Delta Compact G25
  Tilg. dok.
 • Itron Delta Compact G40
  Tilg. dok.
 • Itron Delta Compact G40
  Tilg. dok.
 • Itron Delta 2050 G65
  Tilg. dok.
 • Itron Delta 2050 G65
  Tilg. dok.
 • Itron Delta Compact G25
  Tilg. dok.
 • Itron Delta Compact G25
  Tilg. dok.
 • Itron Delta 2080 G65
  Tilg. dok.
 • Itron Delta 2080 G100
  Tilg. dok.

Turbinmålere
Se alle

 • Turbinmåler Q25
  Tilg. dok.
 • Turbinmåler Q40
  Tilg. dok.
 • Turbinmåler Q65
  Tilg. dok.
 • Turbinmåler Q400
  Tilg. dok.