Strålevarme

I bransjen er Schwank sett som en pioner. 40 patenter verden over setter standarden for virkningsgrad og lave CO2-utslipp. Forskningen har resultert i mange gjennombrudd. Eksempler er det patenterte delta-blandekammeret, den patenterte keramiske brenneren, effektmoduleringen og den første varmegjenvinneren for infrarøde stråleovner.

Oppvarming står for omtrent en tredjedel av alle CO2-utslipp. Ved å redusere energibehovet i varmeanlegg gjennom å øke virkningsgraden, vil man få en vesentlig reduksjon i utslippene - noe som igjen hindrer global oppvarming.

Vår brosjyre "Ta solen inn i bygget" viser hvordan du aktivt kan bidra til å beskytte miljøet og spare penger ved å ta i bruk den innovative infrarødteknologien fra Schwank.

CO2 og drivhuseffekten

Karbondioksid (CO2) er en naturlig bestanddel i atmosfæren. CO2 holder strålingen på planeten vår i balanse. Når det slippes ekstra CO2 ut i atmosfæren, forsterkes oppvarmingen, og de naturlige forholdene kommer i ubalanse. Det er et akseptert faktum at den globale oppvarmingen de siste tiårene skyldes øking i drivhusgassene.

Derfor er effektiv bruk av energiressursene og reduksjon i CO2-utslippene avgjørende for en bærekraftig økonomi. Energieffektiviteten som Schwank infrarøde strålepaneler gir er uten sidestykke på verdensbasis. Jo høyere strålingsintensitet [strålingsfaktor] fra en enhet, jo lavere CO2-utslipp, noe som fører til høyere energibesparelser. Den spesielle teknologien som brukes i strålepanelene til Schwank er basert på patenterte, spesialperforerte keramiske plater og et blandingskammer som bruker avgassen for å varme opp luft- og gassblandingen for å øke virkningsgraden.

Moderne, desentraliserte infra strålepaneler brukes til å varme opp haller og andre større, lukkede områder i henhold til oppvarmingsbehovet. Infra stråling varmer opp personer og ting uten å øke lufttemperaturen direkte. Bortkastet og kostbar akkumulering av varmluft opp under taket i bygningen unngås. Man får et behagelig inneklima takket være sekundæroppvarmingen, samtidig som lufttemperaturen holder seg ca. 3°C under ønsket romtemperatur. En reduksjon i lufttemperaturen med én grad Celsius gir en energibesparelse på 7%, og man får da totalt i overkant av 20% energibesparelse.

I tillegg reduseres transmisjons- og ventilasjonstapene dramatisk. I tillegg til jevn romoppvarming, gjør denne teknologien det mulig å varme opp de enkelte arbeidsplassene og områdene direkte, eller å skape forskjellige temperatursoner i bygningen.

Resultatet: Schwank infrarøde strålepaneler kutter CO2-utslippene med opptil 50%, samtidig som energiforbruket reduseres med opptil 50%. 

Strålevarme

I bransjen er Schwank sett som en pioner. 40 patenter verden over setter standarden for virkningsgrad og lave CO2-utslipp. Forskningen har resultert i mange gjennombrudd. Eksempler er det patenterte delta-blandekammeret, den patenterte keramiske brenneren, effektmoduleringen og den første varmegjenvinneren for infrarøde stråleovner.

  • Strålevarme / Rød-infra
    Les mer
  • Strålevarme / Sort-infra
    Les mer