Monteringsutstyr

Vi har over mange år dannet oss en erfaring sammen med installatørene i gassmarkedet, og har med bakgrunn i dette et komplett utvalg av monteringsutstyr – slik at alt til gassinstallasjonen kommer fra samme leverandør. I denne delen av sortimentet finnes utstyr som rørsystemer, ventiler, magnetventiler, filter og merkesystemer – det meste som trengs utover hovedkomponentene i gassinstallasjonen.

Det finnes forskjellige gjengetyper avhengig av hvor i gassinstallasjonen vi befinner oss, og fra hvilket land utstyret er produsert – noe som for mange kan være forvirrende. Under forklares de mest bruket gjengetypene.

BSP-gjenger
BSP-gjenger (British Standard Pipe) finnes i to varianter – BSPP og BSPT, henholdsvis med parallelle og koniske gjenger. I vår bransje brukes mest parallelle gjenger og betegnelsen BSP, også ofte kalt ”rørgjenger”.
NGT- og NPT-gjenger
NGT (National Gas Taper) er en gjengetype som oftest er brukt mellom lagringstank (LPG-tank/flaske) og stengeventiler, mens NPT (National Pipe Thread) ofte brukes i rørgater med gass i væskefase. Gjengene er koniske (stigende diamater), og vil ved tilstramming tette gjenge mot gjenge. Han-delen i ventilen med NGT-gjengen har ca 2 gjengerunder ekstra i toppen for senere tilstramming. Derfor har en standard ¾” NGT-ventil en bedre tetthet i bunnen av ventilen ved at gjengene går enda tettere en standard NPT-rørdel. Ellers er NPT- og NGT-gjenger like. Det skal brukes godkjent gjengetetning til disse gjengetypene.
POL / CGA 510-gjenger
POL er fellesbetegnelsen for gjengetypen CGA 510, og brukes som regel på gassfaseuttaket på LPG-tanker og flasker. Gjengespesifikasjonen er .885” – 14 NGO – LH – INT, som betyr .885” diameter på gjenge, 14 gjenger per tomme, NGO (National Gas Outlet) form og links gjenger.
ACME-gjenger
Dette er en gjengetype som i gassbransjen brukes på fylleventiler på for eksempel LPG-tanker og truckflasker, da med innebygd tilbakeslagsventil. Gjengetypen kjennetegnes med grove firkantede gjenger.

Monteringsutstyr

Vi har over mange år dannet oss en erfaring sammen med installatørene i gassmarkedet, og har med bakgrunn i dette et komplett utvalg av monteringsutstyr – slik at alt til gassinstallasjonen kommer fra samme leverandør. I denne delen av sortimentet finnes utstyr som rørsystemer, ventiler, magnetventiler, filter og merkesystemer – det meste som trengs utover hovedkomponentene i gassinstallasjonen.