Løsninger

Tolcon sørger for et sømløst skifte fra olje til gass. Vi tar ansvar for prosjektering og utførelse av alle fag - grunnarbeider, gassteknisk og elektronikk, samt koordineringsansvar mellom alle prosjekterende og utførende. Samtidig sørger vi for total fremdrift, kvalitet, budsjett og at resultatene oppfyller alle krav til lover og forskrifter.

Vi bestreber oss å jobbe tett sammen kunden, hvor fleksibilitet for kundens ønsker om tilpassede løsninger er høyt prioritert.