Lavere CO2-utslipp med gass

Les historier fra våre kunder eller kontakt oss for referanser.

– Vi ønsket å endre til gass (LPG) for å tilfredstille krav fra myndighetene og redusere CO2-utslipp fra fabrikken. Omlegging til gass reduserer energiforbruket vårt, og gir lavere kostnader per tonn produsert asfalt, sier Hans Petter Skjedsvold, leder for teknisk støtte og produksjon FO Asfalt ved Veidekke Industri AS.

Lower energy consumption
28%
Higher
revenue
10%
"Tolcon har gjennom hele prosessen ivaretatt all kommunikasjon mot myndigheter. Dette har fungert veldig bra"
- Hans Petter Skjedsvold, Veidekke Industri AS

Lavere CO2-utslipp med gass

– Vi ønsket å endre til gass (LPG) for å tilfredstille krav fra myndighetene og redusere CO2-utslipp fra fabrikken, sier Hans Petter Skjedsvold, leder for teknisk støtte og produksjon FO Asfalt ved Veidekke Industri AS. 

– Omlegging til gass reduserer energiforbruket vårt - noe som gir lavere kostnader per tonn produsert asfalt, samtidig gir det ikke noe mer kostnader ved vedlikehold av fabrikken.

Veidekke Industri AS gjennomførte i 2017 et skifte fra diesel til gass som energibærer ved deres asfaltfabrikk på Tyin i Oppland. Tolcon stod for levering av LPG-tank godkjent for nedgraving til anlegget.

Iveretatt all kommunikasjon med myndigheter

Skjedsvold kan fortelle at prosessen ved omlegging fra diesel til gass har fungert veldig bra. 

– Godt samarbeid mellom leverandør av brenner og leverandør av styring på fabrikken, har bidratt til at vi raskt har fått utført de nødvendige endringene for optimal funksjon, sier han. 

Veidekke Industri AS er i ettertid positive til å bruke en leverandør som ivaretar alle prosesser for å det nye anlegget i funksjon på fabrikken. 

– Tolcon har gjennom hele prosessen ivaretatt all kommunikasjon mot myndigheter for å få den nye lagertanken for LPG på plass. Dette har fungert veldig bra, forklarer Skjedsvold.

Han kan fortelle at det å velge LPG som energibærer, er et steg i riktig retning for å redusere CO2-utslipp fra fabrikken.