Bransjer

Gass er et allsidig brensel med høy effektivitet, og et skifte fra fyringsolje til gass (LPG) kan utgjøre store forskjeller for bedrifter som bruker betydelig ressurser på energi – både økonomisk og miljømessig. Gass er rimeligere i pris enn fyringsolje, mer miljøvennlig, effektivt og rentbrennende. Resultatet er lavere produksjonskostnader, mindre vedlikehold, rengjøring og lengre levetid av maskiner, samt lavere CO2-utslipp og forurensning.

Gass er en bærekraftig og lønnsom energibærer enten formålet er ulike typer oppvarming, industrielle prosesser eller produksjon.

Petroleumsgass har mer enn tusen bruksområder og er et lønnsomt alternativ til andre energibærere innen prosessindustri, bygg og anlegg, verksted, transport, møbelproduksjon, landbruk, fiskeri, vaskeri og renseri, halloppvarming og oppvarming av stadion.