God luftkvalitet med gasspeis

Du kan få gasspeis med lukket eller åpen forbrenning. God luftkvalitet er nøkkelordet.

Du har bestemt deg for hvilken gasspeis du skal ha. Neste steg er å velge mellom lukket eller åpen forbrenning. Vi forklarer forskjellen på de to og hva det vil si for luftkvaliteten:

Det lukkede forbrenningsystemet kalles “Direct Vent”. Dette systemet er helt adskilt i forhold til rommet, og luften trekkes inn ved naturlig ventilasjon som driver ut brenngassen gjennom et dobbelvegget rør. Dette forhindrer at det oppstår oksygenmangel i rommet og at avgassene transporteres direkte ut.

”Direct Vent”- åpner opp for fleksibel plassering av peisen. Det lukkede røropplegget ledes fra peisen og ut til yttervegg eller opp igjennom tak. Dette gjør at gasspeis kan plasseres der hvor er ønskelig. Enkelte modeller tåler opp til 10 meter horisontal rørføring. Mulighetene beregnes i hvert tilfelle, og Faber har en egen APP for dette.

En gasspeis med åpen forbrenning (ikke glass som lukker brennerrom) behøver luft for forbrenning og det tas enten fra rommet eller vi en egen tilluftskanal. Avgassen ledes opp igjennom avgassrør/pipe og trekkes ut ved hjelp av en avtrekksvifte motert på yttervegg eller tak.